Genel Bilgiler

"Üniversitemizin Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması" 

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından koordine edilen ve Kalkınma Bakanlığımızla birlikte eşgüdüm halinde yürütülen "Üniversitelerimizin Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması" temalı proje çalışması kapsamında, 5 pilot üniversitenin belirlenmesine yönelik değerlendirme süreci tamamlanmış ve sonuçları 18 Ekim 2016 tarihinde, 2016-2017 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreninde Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanmıştı.
Bu kapsamda;
Bingöl Üniversitesi; tarım ve havza bazlı kalkınma alanında,
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi; hayvancılık alanında,
Düzce Üniversitesi; sağlık ve çevre alanında,
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi; tarım ve jeotermal alanında,
Uşak Üniversitesi; tekstil, dericilik ve seramik alanında
bölgesel kalkınma odaklı misyon farklılaşması projesinin pilot yükseköğretim kurumları olarak belirlenmişti.
12 Aralık 2018 tarihinde YÖK tarafından yükseköğretim tarihinde ilk kez kurgulanan "Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Projesi" kapsamında seçilen 5 yeni üniversite, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal ve YÖK Başkanı Yekta Saraç'ın katıldığı toplantıda açıklanmıştır.

Bu süreçte ilk olarak "bölgenin mevcut durumu", "üniversitenin potansiyeli", "bölge-üniversite ilişkisi" gibi ana üç parametre ile pek çok alt parametre dikkate alınarak üniversitelerin sundukları öz değerlendirme raporlarının YÖK'te incelendiğini ve Bingöl, Kırşehir Ahi Evran, Uşak, Düzce ve Burdur Mehmet Akif Ersoy üniversitelerinin ihtisaslaşacak ilk 5 üniversite olarak seçildiğini anımsatan Saraç, bu gelişmenin ardından başvurular arasından yine aynı kriterler kullanılarak aynı amaçla 5 yeni üniversitenin daha belirlendiğini bildirdi.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Aksaray Üniversitesinin "Spor ve Sağlık", Kastamonu Üniversitesinin "Ormancılık ve Tabiat Turizmi", Muş Alparslan Üniversitesinin "Hayvancılık", Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinin "Çay", Siirt Üniversitesinin "Tarım ve Hayvancılık" alanlarında ihtisaslaşacak üniversiteler olarak belirlendiğini bildirmiştir.