Misyon/Vizyon

Misyon
Çay alanında şehir ve bölge ile bütünleşmenin sağlanması sürecine ilişkin yasal gereklilikleri yerine getirmek, bu alandaki çalışmaları koordine etmek, raporlamak ve bu sayede iktisadi, sosyal ve beşeri sermayenin geliştirilmesine katkı sağlamak.

Vizyon
Türk çayını dünya ile rekabet edebilir hale getirerek marka değerini yükseltmek ve sağlıklı bir şekilde gelecek nesillere taşımak,  mevcut sorunları çözmenin yanında bölgede katma değer üretecek yeni politikalar ve yaklaşımlar ortaya koyarak uygulanmalarını sağlamak ve bölgesel ve küresel bir aktör olmak.