Danışma Kurulu Üyeleri ile Çay Sektörünün Eğitim İhtiyaçları Değerlendirildi.

09 Kasım 2022 Çarşamba

Çay İhtisaslaşma Koordinatörlüğü ev sahipliğinde çay sektörünün eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi amacıyla Danışma Kurulu ile toplantı düzenlendi.

Toplantıda, Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Mete AVCI bir açılış konuşması yaparak, üniversitemizde çay alanında yürütülen proje, yayın ve eğitim gibi faaliyetler hakkında bilgi verdi. Bu çalışmalar ile ihtisaslaşma süreci kapsamında 2018 yılından günümüze kadar olan süreçte Üniversitemizde genel bir yapının oluşturulduğu ve bundan sonraki aşamada sektörün taleplerini de dikkate alarak daha özel çalışma alanlarının belirleneceğini belirtti. Bu amaçla ilk olarak çay sektöründe işgücü piyasasının talep ettiği niteliklere sahip olan elemanların yetiştirilmesi konusunun ele alındığını belirten Rektör Yardımcımız, ilimizde farklı kurumlar tarafından çay alanında verilen eğitimler, eğitim içerikleri ve eğitimlerin yeterlilikleri hakkında katılımcılara detaylı bilgi aktardı.

Açılış konuşmasının ardından toplantıda danışma kurulu üyeleri ile çay sektöründe istihdam edilecek personelin, yetiştiricilik, hasat, nakliye, imalat, mekanizasyon, iş sağlığı ve güvenliği konularında eğitim ihtiyacının olduğu belirlendi. Sektördeki bu ihtiyacın karşılanması için mesleki eğitim ve istihdam ilişkisinin güçlendirilmesi, kamu ve özel sektör iş birliğiyle verilecek olan uygulamalı ve teorik eğitim faaliyetlerinin artırılmasının önemli olduğu vurgulandı.

Danışma kurulu üyelerinin önerilerin ardından, Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Mete AVCI yaptığı kapanış konuşmasında; çayın topraktan bardağa kadar olan tüm süreçlerinde yapılacak araştırma ve eğitim faaliyetlerinde Üniversitemizin her türlü iş birliğine açık olduğunu ifade etti.