Koordinatörlüğümüze Sunulan Projelerin Durum Değerlendirmesi Yapıldı

30 Nisan 2020 Perşembe

Koordinatörlüğümüz ihtisaslaşma faaliyetleri kapsamındaki projeleri görüşmek üzere  telekonferans sistemiyle toplantı gerçekleştirdi. 
Toplantıda Koordinatörümüz Prof. Dr. Ali BİLGİN Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması Programının Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Uygulama Yönergesi'ne ilave edildiğini ve proje işlemlerinin BAP Sistemi üzerinden yürütüleceğini belirtti. Bu doğrultuda ilk etapta desteklenmesi hedeflenen  Tüketici Beğenisi ve Sağlığı İçin İdeal Çay Demleme Yönteminin Belirlenmesi, Pazarlama ve Markalaşma, Orasanga japonica’nın Çayda Kalite Parametreleri Üzerine Etkilerinin Araştırılması projelerine ilişkin durum değerlendirmesi yapıldı.