Koordinatörlüğümüze Sunulan Projeler Değerlendirilmeye Devam Ediyor

07 Mayıs 2020 Perşembe

Koordinatörlüğümüz ihtisaslaşma faaliyetleri kapsamındaki projeleri görüşmek üzere  telekonferans sistemiyle toplantı gerçekleştirdi. 
Toplantıda Koordinatörümüz Prof. Dr. Ali BİLGİN Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması Programının Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Uygulama Yönergesi'ne ilave edildiğini ve proje işlemlerinin BAP Sistemi üzerinden yürütüleceğini belirtti. Bu doğrultuda desteklenmesi hedeflenen;
1. Yeni Nesil Çevre Dostu Enerji Verimli Yaş Çay İşleme Tesisinin Geliştirilmesi
2. Maliyet Yönetimi Bilgi Sisteminin Geliştirilmesinde Yönetim Denetiminin Rolü: Örnek Bir Uygulama projelerine ilişkin durum değerlendirmesi yapıldı.