Koordinatörlüğümüz ve STK İş Birliği Toplantısı

12 Aralık 2019 Perşembe

       Koordinatörlüğümüz TÜRKÇAYDER üyeleri ile Rize Çay Araştırma ve Uygulama Merkezi'nde üniversitemiz ihtisaslaşma faaliyetleri kapsamında bir araya geldi. ÇAYMER ziyaretinde özellikle sektör temsilcileri ile ortak faaliyetler ve kazanımlar konusunda protokol yapılmasına karar verildi. TÜRKÇAYDER ile Türk çayının  ulusal ve uluslararası arenada gerçek değerine ulaşmasını sağlamak adına kalite ve standardizasyon çalışmalarının başlatılması konusunda görüş birliğine varıldı.