Çayın Hasat Sonrası Muhafazası ve Taşınmasında Farklı Ekipmanlar Üzerinde Çalışmalar Yapılıyor

29 Mayıs 2020 Cuma

Çay İhtisaslaşma Koordinatörlüğümüz tarafından hasat edilen çayları taşımak üzere  yeni geliştirilen malzemeler ile ilgili araştırma çalışmalarına başlandı. Bu kapsamda çayın bahçeden fabrikaya getirilinceye kadarki süreçte yaşanan kalite kayıplarını en aza indirmek için 'Muhafaza ve Taşıma Kutuları' tedarik edildi. Çay Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi projesi kapsamında uygulamaya geçirilecek olan antibakteriyel muhafaza kutuları çayın kontrollü atmosfer şartlarında taşınması yanında, aynı zamanda sıkışmaya bağlı yaprak zedelenmeleri ve fizyolojik bozulmaları da azaltması sağlanacaktır.